BAUPOL

Zarząd firmy

Leszek Osmański

Leszek Grzegorz Osmański

Prezes Zarządu
Mgr inż. budownictwa lądowego
Marek Pietrzak

Marek Andrzej Pietrzak

V-ce Prezes Zarządu
Mgr inż. budownictwa lądowego
Grzegorz Jazłowski

Grzegorz Lechosław Jazłowski

V-ce Prezes Zarządu
Mgr inż. budownictwa lądowego

Kadra zarządzająca firmy BAUPOL to podział na RBM czyli roboty budowlano-montażowe oraz zakład prefabrykacji. Nasz potencjał to trzy zespoły kierowników budów oraz zespół dedykowany dla prac remontowych w przypadku RBM.

Zespół zakładu prefabrykacji poza nadzorem V-ce Prezesa Grzegorza Jazłowskiego, to kierownik produkcji prefabrykatów oraz pełnomocnik zarządu ds. ZKP – zakładowej kontroli produkcji oraz projektant konstrukcji prefabrykowanych.

Prace projektowe koordynuje V-ce Prezes Marek Pietrzak w przypadku realizacji metodą projektuj-buduj oraz V-ce Prezes Grzegorz Jazłowski w przypadku projektów dla zakładu prefabrykacji i wykonywania ekspertyz konstrukcyjnych obiektów budowlanych.

Koordynacją prac Zarządu, nadzorem nad sprawami pracowniczymi oraz działem BHP od początku funkcjonowania firmy zajmuje się Dyrektor Biura Zarządu Pani Grażyna Szypura.