Nadproża

Belki nadprożowe typu L19-Nn /120-360

(informacja dla projektantów)

1. Dotyczy belek nadprożowych:

 •  Belka nadprożowa typ 19-Nn/120/O i D
 •  Belka nadprożowa typ 19-Nn/150/O i D
 •  Belka nadprożowa typ 19-Nn/180/O i D
 •  Belka nadprożowa typ 19-Nn/210/O
 •  Belka nadprożowa typ 19-Nn/240/O
 •  Belka nadprożowa typ 19-Nn/270/O
 •  Belka nadprożowa typ 19-Nn/300/O
 •  Belka nadprożowa typ 19-Nn/330/O
 •  Belka nadprożowa typ 19-Nn/360/O

Rozwiązanie konstrukcyjno technologiczne prefabrykowanych belek nadprożowych charakteryzuje się odmiennym, od dotychczasowego, podejścia do kształtowania i projektowania nadproży z tych belek. Zaproponowane rozwiązanie opiera się na przyjęciu etapowej budowy i pracy nadproży.
Każde nadproże składa się zawsze z dwóch prefabrykowanych belek typu „L19-Nn” i monolitycznej części wykonanej na budowie. Dla ujednolicenia asortymentu belek zaprojektowano jeden typ belki dla danej długości otworu tzn. nie ma podziału na belki dla nadproży drzwiowych lub okiennych i nie ma podziału na belki dla nadproży obciążonych i nieobciążonych stropami.
 Dokumentacja na belki nadprożowe wraz z aneksem z sierpnia 2005 roku uwzględnia aktualnie obowiązujące normy PN-EN.

2. Zakres stosowania

Belki nadprożowe mogą być stosowane we wszystkich typach nadproży w budynkach mieszkalnych spełniających założenia wyjściowe do projektowania:

 •  stropy, średni ciężar 1m2 – 3,50kN/m2
 •  maksymalna rozpiętość stropów – 7,20m
 •  obciążenie charakterystyczne stropów ponad ciężar własny – 4,50kN/m2
 •  maksymalna szerokość otworów drzwiowych w świetle 1,51m
 •  maksymalna szerokość otworów okiennych w świetle 3,30m
 •  minimalna wysokość nadproży 0,19m

Belki nadprożowe mogą być stosowane w innych typach budownictwa. Wymaga to jednak sprawdzenia przez projektanta budynku, nośności belek w konkretnych warunkach funkcjonalno-konstrukcyjnych.
Belki nadprożowe posiadają minimalną odporność ogniową elementów REI-60 i mogą być stosowane w budynkach o odporności pożarowej obiektów klasy „C”.

3. Podstawowe parametry techniczne belek nadprożowych L19-Nn

Nadproża

4. Montaż belek

Nadproża z belek prefabrykowanych typu „L” montuje się równocześnie z wznoszeniem ścian. Belki należy układać na ścianach z zachowaniem minimalnej głębokości oparcia. Na wyrównanej i wypoziomowanej powierzchni ściany układa się dwie belki nadprożowe, półkami do środka. Belki układa się na zaprawie cementowej. Następnie wypełnia się wewnętrzną część nadproża betonem B25. Dla nadproży z żelbetową częścią monolityczną, przed betonowaniem należy ułożyć zbrojenie, zgodnie z projektem nadproża.
Belki nadprożowe dla nadproży drzwiowych w ścianach wewnętrznych nie wymagają dodatkowych podpór montażowych. W ścianach zewnętrznych nad otworami okiennymi, dla skrajnych belek, na których opierają się płyty stropowe wymagane są dodatkowe podpory montażowe. Należy je wykonać w taki sposób, ażeby ich odległości od końców belki pokrywały się z usytuowaniem uchwytów montażowych danej belki. Dodatkowych podpór montażowych nie trzeba używać, gdy strop układany jest na Rygach przyściennych.

Powyższe informacje opracowane zostały przez producenta
”Baupol” Spółka z o.o. w Bydgoszczy 
na podstawie Katalogu nr 7, Belki nadprożowe typ „L19Nn” + aneks, opracowanego przez „UNIDOM” Spółka z o.o. w Siemianowicach Śląskich na zlecenie SPB Warszawa.