Prefabrykacja

Zakład prefabrykacji BAUPOL sp. z o.o. Bydgoszcz ul. Przemysłowa 14 został utworzony w roku 1995 jako zakład produkcji pomocniczej. W pierwotnej koncepcji ZPP produkował na potrzeby firmy w zakresie RBM /robót budowlano-montażowych /. Potrzeby rynku skłoniły Zarząd firmy do rozszerzenia produkcji i sprzedaży wyrobów na zewnątrz.

W roku 1996 zakupiono linię technologiczną do produkcji płyt stropowych typu filigran . Rok później zakupiono linię do produkcji stropów gęstożebrowych Teriva. W kolejnych latach rozbudowywano i modernizowano linie produkcyjne dla stropów. Uzupełniliśmy naszą ofertę o kompletne prefabrykowane klatki schodowe.

W roku 2008 uruchomiono drugą suwnice bramową 8t, W roku 2010 zakupiono i uruchomiono nowy w pełni zautomatyzowany węzeł do produkcji betonów. Wszystkie nasze działania miały zawsze na na celu zwiększanie wydajności i podnoszenie jakości naszych produktów.

Naszymi odbiorcami w zakresie prefabrykacji były i są lokalne firmy budowlane, hurtownie budowlane i odbiorcy indywidualni. Od początku produkcji prowadzimy stały nadzór jakościowy i poddajemy nasze wyroby kontroli Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie , otrzymując odpowiednie certyfikaty ZKP. upoważniające do produkcji i sprzedaży wyrobów. Dysponujemy własnym laboratorium betonów.