Strop Filigran

20210208134337264_0003

Strop typu FILIGRAN jest uniwersalnym systemem stropów żelbetowych, stosowanym w całej Europie. Dzięki ich doskonałym rozwiązaniom konstrukcyjnym w metodzie budownictwa prefabrykowanego przystosowanym do budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, wiejskiego i ogólnego nie ograniczył inwencji twórczej architektów. Strop z płytami „FILIGRAN” jest stropem monolitycznym składającym się z dwóch głównych komponentów konstrukcyjnych tj. z prefabrykowanej płyty żelbetowej grubości 5 cm, zwanej strukturalną płytą szalunkową oraz z warstwy betonu uzupełniającego wylanego na budowie do wysokości całkowitej przewidzianej w projekcie konstrukcyjnym, jednocześnie wykorzystuje zalety stropów monolitycznych i prefabrykowanych. Strukturalne prefabrykowane płyty szalunkowe „FILIGRAN” są uniwersalnym żelbetowym szalunkiem traconym z usztywniającym dodatkowym zbrojeniem w postaci kratownic przestrzennych o przekroju trójkątnym. Kratownice wystają ponad górną powierzchnię płyt i współpracując z nimi podczas transportu i montażu.

filigran

Zalety stropu

 • Duża dokładność i gładkość stropu nie wymagająca tynkowania.
 • Wytrzymałość płyt dostosowana do indywidualnego obciążenia, zgodna z warunkami użytkowania danego stropu. Produkcja stropu na budowie wymaga minimum deskowania (szalunków).
 • Możliwość wykonania dowolnych kształtów, np. koła, trójkąty, wieloboki itp.
 • Możliwość wykonania na etapie prefabrykatu wszelkich otworów (wentylacji, przebić kanalizacyjnych itp.)
 • Mały ciężar własny płyt o grubości 5 cm – 125 kg/m2.
 • Prosty i krótki okres montażu.
 • Możliwy montaż z samochodu bez składowania pośredniego (wg dokumentacji projektowej).
 • Odpowiednio niewielkie jest także zapotrzebowanie na teren zaplecza na placu budowy.
 • Uniwersalne zastosowanie we wszystkich rodzajach budownictwa
 • Możliwość projektowanie stropu krzyżowozbrojonego o dowolnych warunkach podparcia
 • Ograniczenie czasu montażu stropu, eliminacja szalowania
 • Zmniejszenie ilości pracowników potrzebnych do przygotowania stropu

Główne zbrojenie rozciągane, zbrojenie rozdzielcze jak również kratownice są wykonane ze stali A-IIIN.
Płyta szalunkowa „FILIGRAN” wykonana jest z betonu klasy B-25.
Beton uzupełniający płytę do odpowiedniej wysokości powinien był teł w klasie B-25.
Dzięki płytom „FILIGRAN” można uniknąć stosowania drogich i pracochłonnych szalunków przy wykonywaniu stropów monolitycznych, a gładka powierzchnia dolna płyty umożliwia malowanie sufitu bez dodatkowego tynkowania.

Płyta charakteryzuje się małym ciężarem własnym (ca. 120 kg/m2.) i można ją montować na budowie bezpośrednio z „samochodu”. Posiadamy również możliwość produkcji płyty wg dostarczonej dokumentacji technicznej Inwestora, uwzględniając różne wymiary i kształty płyt, wycięcia na otwory technologiczne. Zastosowanie płyt „FILIGRAN” wpływa na dobre zmonolityzowanie budynku (usztywnienie), a także przyspiesza cykl inwestycji w stosunku do tradycyjnej metody o około 40 – 50 %.Technologia produkcji płyt „FILIGRAN” gwarantuje idealną gładkość dolnej powierzchni, co eliminuje tynkowanie. Szpachlowane są jedynie połączenia płyt.
Płyty stropowe „FILIGRAN” produkowane w Baupol Sp. z o.o. są najnowszym rozwiązaniem technologicznym stosowanym we współczesnym budownictwie. Mogą

Parametry techniczne:

 •  rozpiętość standardowa – do 9,5 m
 •  szerokość max – do 2,5 m
 •  grubość płyty – 5 – 7 cm
 •  grubość stropu – od 14 cm
 •  obciążenia użytkowe – 1,5 – 10 kN
 •  grubość warstwy nad betonu: 0.09- 0,20 m beton prefabrykatu: klasa B 30 i wyższa
 •  odporność ogniowa: 1 godz.
 •  zbrojenie każdego styku płyt co eliminuje efekt klawiszowania
 •  montaż bez użycia kosztownych i pracochłonnych deskowań jedynie z użyciem podpór montażowych