Roboty budowlano-montażowe

Nasze realizacje to przede wszystkim generalne wykonawstwo oraz coraz popularniejsza metoda projektuj buduj obiektów kubaturowych oraz inżynierskich. Będąca w strukturach firmy pracownia projektowa została powołana aby wzmocnić dział robót budowlano-montażowych , działa równolegle na potrzeby zakładu prefabrykacji betonów. Chętnie podejmujemy się trudnych realizacji inżynierskich. Na naszej stronie możecie się Państwo zapoznać z realizacją linii korowania, stabilizacją konstrukcji estakady suwnicy oraz wykonaniem dołów parzelnianych na gruntach nienośnych z palowaniem mikropalami dla Sklejka Multi S.A. Bydgoszcz – wszystko metodą projektuj buduj. Kolejną ciekawą realizacją inżynierską było wyniesione lądowisko dla helikopterów dla szpitala w Brodnicy. Budownictwo mieszkaniowe to prawie tysiąc mieszkań w Bydgoszczy będących naszym udziałem. Zrealizowaliśmy wiele obiektów oświatowych: kompleks oświatowy dla księży Salezjanów w Bydgoszczy z salą gimnastyczną, sale gimnastyczne w Barcinie, w Dobrczu, remonty i obiekty dla UTP w Bydgoszczy, rozbudowa szkoły dla dzieci słabo i niedowidzących im. L. Braila w Bydgoszczy, szkoła podstawowa w Łochowie, żłobek w Łochowie.

To wycinek naszych dokonań. Cały dział robót budowlano – montażowych to wysiłek pracowników pionu wykonawczego: kadry inżynierskiej, pracowników fizycznych oraz sprawdzonych podwykonawców i dostawców. Nie jest naszą ambicją mierzenie się z wielkimi korporacjami budowlanymi. Wypełniamy potrzeby Inwestorów bez zbędnych procedur.