Marek Andrzej Pietrzak

Mgr inż. budownictwa lądowego

V-ce Prezes Zarządu

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego wszelkich budynków oraz innych budowli, sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów z zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych, projektów architektonicznych. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w Radach Nadzorczych Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. oraz Patio sp. z o.o. Ukończył I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz Instytut Budownictwa Lądowego, Akademię Techniczno-Rolniczą im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy / obecnie Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy. Jest absolwentem Szkoły Muzycznej I stopnia w Inowrocławiu klasy fortepianu i perkusji. Był Prezesem Zarządu Fundacji na rzecz Utworzenia Uniwersytetu w Bydgoszczy w latach 2000-2005. Jest Przewodniczącym Rady Redakcyjnej ogólnopolskiego miesięcznika literackiego AKANT, zasiada w radzie fundacji KONSONANS przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Pracę zawodową rozpoczynał w Toruńskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, następnie w Bydgoskim Kombinacie Budowlanym „Wschód”, oraz w Allbud sp. z o.o. Od 28 lat jest udziałowcem oraz zasiada w Zarządzie firmy BAUPOL Spółka z o.o.

Marek Pietrzak