Leszek Grzegorz Osmański

Mgr inż. budownictwa lądowego

Prezes Zarządu

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń:

  •  do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego wszelkich budynków oraz innych budowli

Jest członkiem Kujawsko Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy.

Ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy / obecnie Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy.

Od 28 lat jest udziałowcem oraz Prezesem Zarządu firmy BAUPOL Spółka z o.o.

Leszek Osmański