luty 12 2018
Fundusze Europejskie

Zapytanie ofertowe na potrzeby realizacji projektu pt.: „Innowacyjny kompozyt polimerowo-drzewny do stosowania w elementach szalunkowych w budownictwie”.

BAUPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 14a zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach realizacji projektu pt.: Innowacyjny kompozyt polimerowo-drzewny (Wood Polymer Composites – WPC) do stosowania w elementach szalunkowych w budownictwie , realizowanego w ramach :
Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,
Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje,
Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana mailem na adres: sekretariat@baupol.com.pl  lub złożone w siedzibie firmy BAUPOL Sp. z o. o. ,ul. Przemysłowa 14a, 85-758 Bydgoszcz do dnia 16.02.2018 r. do godziny 13:00.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.02.2018 r. o godz. 14:00 w siedzibie firmy BAUPOL Sp. z o. o. ,ul. Przemysłowa 14a, 85-758 Bydgoszcz.

Załączniki

Umowa

 

Wyniki

fund-wyniki