Opis

” Modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie poprzez przebudowę i unowocześnienie pracowni przedmiotowych oraz pracowni do praktycznej nauki zawodu, realizowana w formule ” zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres obejmował wykonanie wszystkich branż.

Informacje techniczne

Zamawiający: :Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Lokalizacja: Karolewo

Wartość: 630 tys. zł