Opis

” Rozbudowa budynku tokarni podtorowej wraz z przebudową istniejącego toru nr 276 oraz instalacjami wewnętrznymi” przy ul. Inwalidów 1 w Bydgoszczy.
Zakres zamówienia obejmował:

  • budowę nowej hali o konstrukcji stalowej wraz z obudową,
  • przebudowę toru,
  • ułożenie nowego toru w hali,
  • wykonanie fundamentów pod przesuwnicę oraz podnośniki Kutruffa,
  • instalacje elektryczne, niskoprądowe,
  • instalacje co,
  • instalacje sprężonego powietrza,
  • wentylację,
  • modernizację dróg oraz parkingów.

Informacje techniczne

Zamawiający: :PKP CARGO S.A. Północny Zakład Spółki Bydgoszcz

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Inwalidów 1

Wartość: 2,0 mln zł