Opis

„Budowa suszarni słodu” przy ul. Fordońskiej 400 w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował:

  • wyburzenia,
  • zabezpieczenie budynku sąsiedniego,
  • wykonanie nowych fundamentów,
  • wykonanie budynku trafostacji,
  • przekładki instalacji ciepłowniczych,
  • wykonanie prac elektrycznych oraz roboty drogowe.

Prace były prowadzone w czynnym zakładzie.

Informacje techniczne

Zamawiający: :GlobalMalt Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: Bydgoszcz, Fordońska 400

Wartość: 2,0 mln zł