Opis

„Wykonanie stanowiska pasywacji wraz z urządzeniami technologicznymi do obróbki popłuczyn oraz zagospodarowanie terenu”
Zakres zamówienie obejmował:

  • budowę wanny żelbetowej,
  • budowę fundamentów pod tory suwnic wraz z torowiskami,
  • budowę wiaty stalowej,
  • kanalizację zewnętrzna wraz z separatorem,
  • drogi wewnętrzne.

Informacje techniczne

Zamawiający: :Metalko Sp. z o.o.

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65

Wartość: 1,5 mln zł