Opis

Salon Samochodowy Hyundai

Informacje techniczne

Zamawiający: :Moto-Budrex

Lokalizacja: ul. Fordońska, Bydgoszcz