Opis

” I etap Rozbudowa zakładu Total Polska. Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim oraz II etap Budowa budynku administracyjnosocjalnego Total Polska Sp. z o.o. na terenie rozlewni oleju w Nowym Dworze Mazowieckim”.

Informacje techniczne

Zamawiający: :Total Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowy Dwór Mazowiecki

Wartość: 4,0 mln zł