Opis

„ Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o budynek Warsztatów Praktycznej Nauki Zawodu z łącznikiem wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan , c-o , wentylacji hybrydowej i mechanicznej , elektrycznej , teletechnicznej i SAP , Infrastruktury zewnętrznej : zewnętrznej instalacji wod-kan , kanalizacji deszczowej z podziemnym zbiornikiem retencyjnym , zewnętrzną instalacją grzewczą , zewnętrzną instalacją elektryczną drogami wewnętrznymi , placami , chodnikami „

Zamówienie zostało zrealizowane w metodzie projektuj-buduj.

Parametry techniczne budynku:

  • Kubatura obiektu  6.686,32 m3
  • Powierzchnia zabudowy   877,40 m2
  • Powierzchnia użytkowa   1.437,62 m2

Informacje techniczne

Zamawiający: :Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskego

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

Data zakończenia: 10.10.2020r.

Wartość: 7,81 mln brutto