Opis

Informacje techniczne

Zamawiający: :Województwo Kujawsko-Pomorskie

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 9

Data zakończenia: 30.11.2022r.

Wartość: 769.800 zł brutto