Opis

BAUPOL sp. z o.o. był generalnym wykonawcą inwestycji metodą projektuj-buduj :

„ Zaprojektowanie, rozbudowa i modernizacja Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy „
W zakres prac wchodziło wykonanie remontu i modernizacja obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków dobudowa nowego obiektu z łącznikiem, plac zabaw z podziałem dla dzieci młodszych oraz starszych z dysfunkcjami. Obiekt wyposażony został w windę, oraz instalacje: wewnętrzne wod-kan, c-o , wentylacji hybrydowej i mechanicznej, klimatyzację, elektrycznej , teletechnicznej i SAP, Infrastruktury zewnętrznej : zewnętrznej instalacji wod-kan , kanalizacji deszczowej, zewnętrzną instalacją grzewczą, zewnętrzną instalację elektryczną drogi wewnętrzne , place do parkowania, chodniki.

Wartość prac brutto 5.776.611,35 zł

Termin realizacji 01.04.2022 – 30.11.2023
Kubatura obiektu 2.085 m3
Powierzchnia zabudowy 384,34 m2
Powierzchnia użytkowa 581,33 m2

Informacje techniczne

Zamawiający: :Województwo Kujawsko Pomorskie

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. 3 Maja 11

Data zakończenia: 30.11.2023

Wartość: 5776611,35 zł