Opis

„Przedszkole gminne przy ul. Zatokowej”

Zakres prac obejmował:

 • wewnętrzną instalacją gazu w budynku,
 • przyłączem wodociągowym od istniejącej sieci wodociągowej do budynku,
 • zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej od projektowanej studni (S1) do budynku,
 • zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej do skrzynek rozsączających,
 • wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą kablową (wlz),
 • zewnętrznym oświetleniem terenu,
 • wewnętrznym układem komunikacyjnym (drogi, parkingi, chodniki, plac zabaw wraz z wyposażeniem)
 • dostawę wyposażenia kuchni.

Parametry techniczne obiektu budowlanego:

 • Kubatura budynku: 3694,68 m3
 • Powierzchnia zabudowy: 1419,65 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 1231,56 m2

Informacje techniczne

Zamawiający: :Urząd Gminy Osielsko

Lokalizacja: Osielsko, ul. Zatokowa

Data zakończenia: Październik 2016r.

Wartość: 5.086.050,00 zł