Opis

Obiekt Zabytkowy

„Odrestaurowanie budynków stajni i wozowni odwilgocenie piwnic”
Zakres prac:
oczyszczenie ścian,
roboty rozbiórkowe,
roboty drogowe.

Informacje techniczne

Zamawiający: :Pałac Lubostroń

Lokalizacja: Lubostroń

Wartość: 130 tys. zł