Opis

„Modernizacja i rozbudowa linii sortowniczej w ramach projektu pn. „Rozwój systemu zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z rozbudową KUO w Bydgoszczy””. Zamówienie zostało wykonane w systemie zaprojektuj-wybuduj. Zamówienie obejmowało budowę hali separatora optoelektronicznego, wiatę zadaszenia pod kontenerami, magazyn buforowy, magazyn surowców.
Zakres prac:
monitoring,
roboty drogowe,
kanalizację sanitarną.
przyłącze wodociągowe,
oświetlenie parkingu,
przyłącze elektroenergetyczne,
kanalizację deszczową.

Informacje techniczne

Zamawiający: :Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Lokalizacja: Bydgoszcz,

Wartość: 6,2 mln zł