Opis

” Przebudowa z nadbudową i zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku laboratorium drogowego na budynek biurowy na potrzeby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy przy. ul. Fordońskiej 6 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie”.

Zakres prac obejmował:

  • wykonanie wszystkich branż w tym wbudowaną stacją transformatorową
  • wykonanie parkingów i dróg dojazdowych
  • pełną infrastrukturą techniczną.

Parametry techniczne obiektu budowlanego:

  • Kubatura budynku po przebudowie 2929,50 m3,
  • Powierzchnia użytkowa 618,95 m2.

 

Informacje techniczne

Zamawiający: :Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Fordońska 6

Wartość: 2,03 mln zł