Opis

Zadanie inwestycyjne:”Budowa laboratorium długotrwałych badań kabli” w zakładzie TF5 w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 152.
Zakres prac obejmował:
wykonanie trafostacji wraz z robotami energetyczno-elektrycznymi, instalacje c-o wraz z węzłem, instalacje wody technologicznej, kanalizacji, wentylacja wraz z klimatyzacją.
Prace były prowadzone w czynnym zakładzie.

Parametry techniczne budynku:

Kubatura 20.000 m3

Informacje techniczne

Zamawiający: :TELE-FONIKA KABLE Sp. z o.o. S.K.A.

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Fordońska 152

Wartość: 2,00 mln zł