Opis

„Remont budynku administracyjnego na potrzeby WSPR w Bydgoszczy”.

Obiekt wpisany jest w rejestr zabytków i jest pod ochroną konserwatorską.
Zakres zamówienia obejmował:

  • wykonanie tynków ofiarnych,
  • wymianę stolarki wraz mikrowentylacją,
  • wykonanie nowej izolacji,
  • wykonanie elewacji,
  • roboty drogowe,
  • instalacje wentylacji oraz klimatyzacji,
  • instalacje elektryczne i niskoprądowe,

 

Informacje techniczne

Zamawiający: :Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Lokalizacja: Bydgoszcz

Wartość: 1,35 mln zł