Opis

„Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy ul. Ks Jana Twardowskiego w Przyłękach”

Zakres prac obejmował wykonanie sali gimnastycznej z funkcją rozszerzoną o salę świetlicowo-lekcyjną, wydzielaną ścianą ruchomą, oraz 3 sale dydaktyczne wraz z pełną infrastrukturą.

Wykonano również instalację wod-kan, c.o., kotłownię olejową, elektroenergetyczną, teletechniczną, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie terenu.

Parametry techniczne:

Kubatura budynku: 3501,27 m3

Powierzchnia zabudowy : 936,53 m2

Powierzchnia użytkowa: 810,24 m2

Informacje techniczne

Zamawiający: :Gmina Białe Błota

Lokalizacja: ul. Zabytkowa 5, Przyłęki

Data zakończenia: Sierpień 2018r.

Wartość: 3.323.935,92 zł