Opis

„Rozbudowa budynku RCKiK w Bydgoszczy wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz prac towarzyszące”
Zakres prac:
wyburzenie starego budynku,
wykonanie nowych fundamentów,
przekładki instalacyjne,
wykonanie nowego budynku wraz z instalacjami medycznymi,
Prace były prowadzone w czynnym zakładzie.

Informacje techniczne

Zamawiający: :Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Makwarta 7

Wartość: 1,2 mln zł