Opis

„Adaptacja budynku na potrzeby archiwum zakładowego”.

Zakres obejmował:

  • przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku pralni na budynek archiwum zakładowego
  • wykonanie robót budowlanych,
  • wykonanie prac instalacyjnych AKPiA,
  • BMS wraz z walidacją systemu,
  • instalacje wentylacji i klimatyzacji,
  • instalacje wodkan,
  • instalacje elektryczne i niskoprądowe,
  • sieć cieplna,
  • instalacje c.o., c.t.

Informacje techniczne

Zamawiający: :Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka

Lokalizacja: Bydgoszcz

Wartość: 3,56 mln zł