Grzegorz Lechosław Jazłowski

Mgr inż. budownictwa lądowego

V-ce Prezes Zarządu

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń:

  •  do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli
  •  do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego wszelkich budynków oraz innych budowli

Decyzją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 06.01.2005 roku został wpisany do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych pod pozycją 5/05/R/C. Posiada również uprawnienia GDDKiA do projektowania i nadzorowania wzmocnień konstrukcji z materiałów kompozytowych FRP. Jest członkiem Kujawsko Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy.

Ukończył IV LO w Bydgoszczy oraz Instytut Budownictwa Lądowego, Akademię Techniczno-Rolniczą im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy / obecnie Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy. Od 28 lat jest udziałowcem oraz zasiada w Zarządzie firmy BAUPOL Spółka z o.o.

Grzegorz Jazłowski