bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow
 • Layout Style
 • Texture for Boxed, Framed, Rounded Layout Background

 • Font
  • Body:

  • Menu:

  • Title:

  * Fonts are used to example. You able to use 600+ google web fonts in the backend.

(52) 345 25 45 Pn - Pt: 7:00 - 15:00 sekretariat@baupol.com.pl
 

Zarząd firmy

 • Leszek Grzegorz Osmański

  Mgr inż. budownictwa lądowego

  Prezes Zarządu

  Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń:

    • do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego wszelkich budynków oraz innych budowli

  Jest członkiem Kujawsko Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy.

  Ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy / obecnie Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy.

  Od 27 lat jest udziałowcem oraz Prezesem Zarządu firmy BAUPOL Spółka z o.o.

  ...
 • Marek Andrzej Pietrzak

  Mgr inż. budownictwa lądowego

  V-ce Prezes Zarządu

   Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego wszelkich budynków oraz innych budowli, sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów z zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych, projektów architektonicznych. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w Radach Nadzorczych Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. oraz Patio sp. z o.o. Ukończył I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz Instytut Budownictwa Lądowego, Akademię Techniczno-Rolniczą im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy / obecnie Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy. Jest absolwentem Szkoły Muzycznej I stopnia w Inowrocławiu klasy fortepianu i perkusji. Był Prezesem Zarządu Fundacji na rzecz Utworzenia Uniwersytetu w Bydgoszczy w latach 2000-2005. Jest Przewodniczącym Rady Redakcyjnej ogólnopolskiego miesięcznika literackiego AKANT, zasiada w radzie fundacji KONSONANS przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Pracę zawodową rozpoczynał w Toruńskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, następnie w Bydgoskim Kombinacie Budowlanym „Wschód”, oraz w Allbud sp. z o.o. Od 27 lat jest udziałowcem oraz zasiada w Zarządzie firmy BAUPOL Spółka z o.o.
  ...
 • Grzegorz Lechosław Jazłowski

  Mgr inż. budownictwa lądowego

  V-ce Prezes Zarządu

  Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń:

    • do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli
    • do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego wszelkich budynków oraz innych budowli

  Decyzją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 06.01.2005 roku został wpisany do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych pod pozycją 5/05/R/C. Posiada również uprawnienia GDDKiA do projektowania i nadzorowania wzmocnień konstrukcji z materiałów kompozytowych FRP. Jest członkiem Kujawsko Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy.

  Ukończył IV LO w Bydgoszczy oraz Instytut Budownictwa Lądowego, Akademię Techniczno-Rolniczą im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy / obecnie Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy. Od 27 lat jest udziałowcem oraz zasiada w Zarządzie firmy BAUPOL Spółka z o.o.

  ...

BAUPOL

Kadra zarządzająca firmy BAUPOL to podział na RBM czyli roboty budowlano-montażowe oraz zakład prefabrykacji. Nasz potencjał to trzy zespoły kierowników budów oraz zespół dedykowany dla prac remontowych w przypadku RBM.

Zespół zakładu prefabrykacji poza nadzorem V-ce Prezesa Grzegorza Jazłowskiego, to kierownik produkcji prefabrykatów oraz pełnomocnik zarządu ds. ZKP – zakładowej kontroli produkcji oraz projektant konstrukcji prefabrykowanych.

Prace projektowe koordynuje V-ce Prezes Marek Pietrzak w przypadku realizacji metodą projektuj-buduj oraz V-ce Prezes Grzegorz Jazłowski w przypadku projektów dla zakładu prefabrykacji i wykonywania ekspertyz konstrukcyjnych obiektów budowlanych.

Koordynacją prac Zarządu, nadzorem nad sprawami pracowniczymi oraz działem BHP od początku funkcjonowania firmy zajmuje się Dyrektor Biura Zarządu Pani Grażyna Szypura.